Hvordan konvertere et gammelt Word-dokument til det nye Word-formatet

Tidligere versjoner av Microsoft Word brukte .doc-filformatet som standard filformat for å lagre dokumenter. Nyere versjoner av Word bruker .docx-filformatet. I dag skal vi se på hvordan man konverterer et .doc-dokument til .docx på forskjellige måter.

Tidligere så vi på hvordan du åpner et docx-dokument i eldre versjoner av Microsoft Word.

Konverter doc til docx i Microsoft Word Info

1. Høyreklikk på Word-dokumentet du vil konvertere => velg "Åpne med" => "Word".

2. Gå til "File".

3. Klikk på "Detaljer" og på "Konverter".

4. Klikk på "OK".

Konverter doc til docx via "Lagre som".

1. Høyreklikk på Word-dokumentet du vil konvertere => velg "Åpne med" => "Word".

2. Gå til "File".

3. Klikk på "Lagre som" => klikk på "Bla gjennom".

4. Velg stedet du vil lagre, og velg "Word Document (* .docx)" ved siden av "Lagre som type" => klikk på "Lagre".

Det er alt for i dag, hvis du vet andre måter - skriv i kommentarene! Lykke til 🙂