Juster volumet for individuelle enheter og apper i Windows 10

Ved hjelp av volumblanderen kan du justere lyden til hele systemet som helhet, eller volumet på individuelle enheter og individuelle applikasjoner. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du endrer volumnivået til individuelle applikasjoner og enheter uten å endre det totale systemvolumet i Windows 10.

1. Høyreklikk volumikonet på oppgavelinjen i varslingsområdet og velg "Åpne volummikser" fra menyen som vises.

2. Hvis du vil endre lyden for noen applikasjoner, må den være åpen før du åpner volumblanderen. Så enheten, hvis du vil endre volumnivået for den - den må være koblet til før du åpner volumblanderen. Hvis applikasjonen kjører og enheten er koblet til, vil du se den i volumblanderen; senk glidebryteren eller løft den foran den, og øk eller senk volumnivået.

Det er alt for i dag, hvis du har noen tillegg - skriv kommentarer! Lykke til 🙂